SPONZORSTVO

Ženski košarkarski klub Grosuplje je pripravljen tudi v prihodnje vse svoje moči usmeriti v delo z dekleti vseh starostnih kategorij, kar bo lažje doseči s
sodelovanjem zainteresiranih podjetij, podjetnikov in posameznikov.


ZAKAJ ŽKK Grosuplje?

 • zato, ker je podpiranje družbenih dejavnosti dokaz, da ne le delujete v okolju, ampak živite z njim,
 • zato, ker je šport najboljša izbira za zdravje otrok, saj ima dokazano pozitivne učinke tako na telesni razvoj kot na psihološke karakteristike,
 • zato, ker želi ŽKK Grosuplje še naprej čim več delati z mladimi košarkaricami in vzgojiti še več svojih vrhunskih igralk,
 • zato, ker je ŽKK Grosuplje eden od najbolj perspektivnih in najbolje organiziranih ženskih košarkarskih klubov v Sloveniji s številnimi reprezentantkami Slovenije,
 • zato, ker je šport eden najboljših promocijskih medijev tako na lokalni kot tudi vseslovenski ravni


KDO je ŽKK Grosuplje?

 • ŽKK Grosuplje je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje košarkaric, košarkarskih delavcev in delavk ter ljubiteljev in ljubiteljic košarke,
 • ŽKK Grosuplje združuje, vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja košarke kot zdravega načina življenja,
 • ŽKK Grosuplje je klub, ki ima poudarek na svojem igralskem potencialu in na doma vzgojenih igralkah,
 • ŽKK Grosuplje je klub, ki ima zagotovljene izvrstne pogoje za delo kot tudi za marketinško sodelovanje s poslovnimi partnerji.

KAJ Vam nudi ŽKK Grosuplje?

 • ŽKK Grosuplje vam nudi promocijo vašega podjetja na ogromnem številu tekem naših selekcij in šole košarke,
 • ŽKK Grosuplje Vam nudi promocijo vašega podjetja s tedensko prisotnostjo v časopisnih in elektronskih medijih,
 • ŽKK Grosuplje vam nudi promocijo vašega podjetja na naši internetni strani,
 • ŽKK Grosuplje vam nudi promocijo vašega podjetja na vseh kulturno-zabavnih prireditvah, ki se odvijajo v dvoranah, kjer nastopajo naše ekipe,
 • ŽKK Grosuplje vam nudi tudi dodatne oblike sponzorstva in promocije v okviru naših možnosti in dogovorov.


Če tudi vi menite, da je ukvarjanje otrok s športom v Grosuplju še naprej pomembno, nam lahko verjamete, da bomo dostojen poslovni partner in nam bo v
veliko zadovoljstvo sodelovati z vami!
Zato ne odlašajte in nas pokličite – združeni bomo še boljši in še močnejši, da uresničimo naše skupne cilje.


Na voljo sta dve obliki sodelovanja.

DONATORSTVO:
Donatorstvo je dobrodelna dejavnost, pri kateri donator klubu nameni določena denarna ali nedenarna sredstva, vendar za svoj prispevek ne pričakuje
nobenega povračila oz. »protiusluge«.


Običajno se donacija odobri na osnovi prošnje kluba oz. podpisane donatorske pogodbe, lahko pa se donator za donacijo klubu odloči tudi popolnoma sam.
Pri donaciji klub ne izstavi računa, saj ne opravi nobene storitve, je le uporabnik prejetih sredstev.


Z davčnega vidika predstavlja donacija donatorju znižanje njegove davčne osnove pri plačilu davka na dohodek pravnih oseb. Skupna vrednost donacij,
ki donatorju še znižuje to osnovo, pa v davčnem obdobju ne sme presegati 0,3 % vseh obdavčenih prihodkov donatorja.


Podjetja ali posamezniki, ki ste se odločili za pomoč našemu klubu lahko z nakazilom finančnih sredstev na naš transakcijski račun
št. SI56 0202 2001 1978 296, odprt pri NLB.


V primeru, da ste se odločili za brezplačno dobavo blaga ali storitev pa nas prosim pokličite. Kdorkoli se bo odločil za takšno pomoč, se mu že vnaprej zahvaljujemo.

SPONZORSTVO:
Sponzorstvo je poslovni odnos, v katerem se sponzor in klub pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno sodelovanje.

Sponzor klubu nameni sredstva (denarna ali nedenarna), klub pa se zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen način. Običajne možnosti promocije so
reklamni panoji ali nalepke v dvorani, reklamni logotipi na športni opremi, reklamni logotipi na biltenih in vstopnicah, reklamne povezave na klubskih
internet straneh, brane objave na tekmah ipd.

Natančna oblika promocije se vedno določi v sponzorski pogodbi, s tem, da klub za opravljeno storitev promocije sponzorju obvezno izstavi tudi račun, na katerem mora kot zavezanec za DDV obračunati tudi 22 % DDV, ki pa sponzorju predstavlja vstopni davek.

Z davčnega vidika predstavlja sponzorstvo sponzorju davčno priznan odhodek za namen lastne promocije oz. promocije svoje dejavnosti in se kot tak tudi prikazuje. Za vas smo pripravili sponzorske pakete, ki so seveda le podlaga za individualni pogovor z vami.

Prepričani smo, da bomo z oblikovanjem marketinške ali promocijske vsebine našli skupni interes.